BORANG PERMOHONAN

MAKLUMAT PERNIAGAAN PEKAN SEHARI / PASAR MALAM

KAWASAN / LOKASI PERNIAGAAN

(KLIK DI PETAK YANG BERKENAAN)

SAYA MEMPERAKUI BAHAWA SEMUA MAKLUMAT YANG DIBERI ADALAH BENAR